Dzień pierwszy i drugi

Film z pierwszych dwóch dni:

Dzień trzeci i czwarty

Film z dnia trzeciego i czwartego:

Dzień piąty i szósty

Film z dnia piątego i szóstego:

Dzień siódmy i ósmy

Film z dnia siódmego i ósmego:

Dzień dziewiąty i dziesiąty

Film z dnia dziewiątego i dziesiątego:

Dzień jedenasty i dwunasty

Film z dnia jedenastego i dwunastego:

KONIEC 🙂

© 2021 marekwinski.com